دانلودبرترین رمان می خوام عاشق نباشم

13

دانلودبرترین رمان می خوام عاشق نباشم

عاشقت بشم 303x400 - دانلودبرترین رمان می خوام عاشق نباشم

1 - دانلودبرترین رمان می خوام عاشق نباشم نام رمان : می خوام عاشق نباشم

2 - دانلودبرترین رمان می خوام عاشق نباشم نویسنده : مسیحه زاد

3 - دانلودبرترین رمان می خوام عاشق نباشم تعداد صفحات  : ۴۰۲

nf2u75 e1561897795595 - دانلودبرترین رمان می خوام عاشق نباشم فرمت دانلود رمان : APK (اندرویدی ) PDF (برای کامپیوتر ، تبلت و …)

5 - دانلودبرترین رمان می خوام عاشق نباشم ژانر :  عاشقانه ، اجتماعی

4 - دانلودبرترین رمان می خوام عاشق نباشمخلاصه  داستان : 

گاهی اوقات آرزو کردم این روزها زود تر تمام شود به سر انجام شوم این شوکران برسم و جرعه ای آخر رو امشب خواهم نوشید از جام لب شوکران هوس که مرا به کام عشق کشانید که بدترین عذاب برای من است .واز دنیای نامرد گله دارم این چه بازیست با من دارد .هر لحظه با کام شوکران. هر شب مرا به.فرط نابودی عشق رساند و اکنون باید با تمام این شبها با حقارت وداع گویم با قلبی که نابودو شکسته .لعنت به من لعنت به این سرنوشت….