رمان های در حال تایپ

رمان درحاله تایپ نبرد کوهستان 

0

رمان درحاله تایپ نبرد کوهستان

کوهستان 303x400 - رمان درحاله تایپ نبرد کوهستان 

نام رمان: نبردکوهستان

نام نویسنده: حبیب,آ

ژانر: تخیلی

خلاصه رمان:

کیارش یک پادشاه است. یعنی آخرین گرگینه از نسل مهرداد.یک پسر ساده و خام که مجبور می شود شرایط جدیدش را بپذیرد. آن هم درست زمانی که درندگان شب(خون آشام ها) به خونش تشنه هستند و او باید برای مبارزه با آنها آماده شود. حال او مانده است و نیروی غریـ٭ـزی‌ که در بدنش به جنبش افتاده است.